Alanyanın Tarihi - Sizin Portal

Alanyanın Tarihi

Wednesday, May 14, 2008

Alanya’daki yerleşimin ilk olarak ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. İlçe merkezinin kuseydoğusunda bulunan Kadı İni Mağarası’nda 1957′de bulunan insan iskelet ve fosıilleri tarihçi Heredotos’un bölgede yaşayan kavimlerin Truva Savaşı sonrası (M.Ö. 1820) bu bölgeye gelenlere destek olduklarına dair bilgileri kanıtlar niteliktedir. Hititlerin bu bölge halkları olan Pamphylia ve Klikia’lıları M.Ö. XIV yüzyılda kendilerine bağladıkları bilinmektedir. Çok ırklı, çok cinsli anlamına gelen Pamphylia sözcüğü bu bölgeden geçenlerin bu verimli toprakları fark ederek burada kaldığına dair bilgileri güçlendirmektedir. Alanya tarih bıyunca Coracesium, Calonoros ve Alaiye olarak anılmıştır.

Roma İmparatoru Büyük Antiochus III tarafından M.Ö.224-188 yılları arasında bütün Klikia istila edilmesine rağmen Coracesium bu saldırılara karşı koymuştur. Ele geçirilmesinin zorluğu nedeni ile bağımsızlığını koruyan şehir zaman içinde Diodotos Tryphon adlı bir korsan reisinin elinde çevresinde korku saçan, hatta Suriye Krallığına kafa tutan bir yer haline gelir. Korsanlar bu dönemde, kale çevresine harç kullanmadan yapılmış iri duvarlar çekmiş ve şu anda kızlar yarığı ve korsanlar Mağarası olarak bilinen yerleri soygun deposu olarak kullanmışlardır. O dönemin güçlü devletlerinden olan Roma İmparataorluğu’nun kıyıdaki şehirlerini haraca bağlayack kadar ileri gitmişlerdir. Korsanlar nedeni ile denize açılamayan şehirlerde başgösteren yiyecek sıkıntısı M.Ö. 193 yılında Roma İmparatoru Antiochus III tarafından bölgeyi elinde tutan korsan resinin öldürülmesi ile giderilmiştir. Ancak Akdeniz’de zaman içinde tekrar güçlenen korsanları yok etmek için Roma İmparatorluğu tarafından gönderilen Antonius, direniş gösteren ve tüm kıyı şeridindeki yerleşim yerlerini yağmalayan korsanlara karşı yeterince başarılı olamaz. Bunun üzerine imparatorluk M.Ö. 67 yılında ordunun güçlü komutanlarından Pompeus’u görevlendirerek, kara ve denizden yaptığı saldırılarla, korsanları bir daha güçlenemeyecek şekilde ortadan kaldırır.

Bundan sonra bölgeye tam anlamıyla sahip olan Roma İmparatorluğu, Cesar’in ölümünden sonra Klikia yöresini Antonius’un yönetimine bırakır. Rakibi olan Octavius, Antonius’a savaş ilan eder. Yunanistan’da bulunan Antonius ve Kleopatra’nın ordularını burada yenerek bölgeyi ele geçirir. Antonius ve Kleopatra dönemlerinde gemi yapımında kullanılan ağaçlar bu bölgeden temin edilmiştir. Alanya’da İmparator Traianus döneminde para basılmıştır. Orta çağda Coracesium’un kalıntılarından yararlanılarak burada Calanoros Kalesi yapılmıştır. Romalılardan sonra Bizanslıların eline geçen Alanya o dönemde Calanoros adını alır. Pamphylia ve Klikia bölgeleriyle beraber bölgeye Hristiyanlığın gelmesinden sonra kilise Kalenin içindeki yerini almıştır. Stratejik önemi kalmayan bu bölgenin dini önemi artınca Piskoposluk merkezi ilan edilir. İslam Devletlerinin Roma şehirlerine karşı yaptığı akınlar sırasında Calanoros kalesinin alınmasının zorluğu sebebiyle bağımsızlığını muhafaza eder. Selçuklular; Klikia’yi (Antalya) aldıktan sonra; Akdeniz hakimiyetinin ancak Calanoros’un da ele geçirilmesiyle mümkün olacağını düşünerek, alınması oldukça zor olan bu kaleyi de topraklarına katmak için harekete geçerler. Antalya’nın idaresi için görevlendirilen Ertokuş Bey saldırı planı hazırlayarak kaleyi kuşatır. Kalenin iki ay kadar saldırılara karşı koymasından sonra, harp yapacak güçleri kalmadığını anlayan kale komutanı Kir-Fart yakınlarıyla birlikte teslim olur. 1221 yılında kendi eliyle kale kapılarını sonuna kadar açarak Sultan’ı karşılar.

Sultan Alaaddin Keykubat’ın şehri ele geçirmesinden sonra kente Alaiye adı verilir. Ordu Antalya’ya doğru yol alırken Alara Kalesi önlerine gelen Sultan bu kalenin de Selçuklu topraklarına katılmasını emreder. Alaaddin Keykubat’in başlattığı yapılaşma kenti öylesine güzel bir hale getirir ki Alaiye, Selçuklu Sultanları tarafindan kışlık Başkent olarak kullanılmaya başlanır. Tersane ve tersanenin bekçisi Kızılkule bu dönemde inşa ettirilir. Selçuklulara uzun yıllar Sancaklık yapmış olan Alaiye XIII.yy. ortalarında Selçuklularin zayıflamasından sonra aynı sülaleden gelen Karamanoğullarının eline geçer. Daha sonra 1293-1471 yılları arasında Memluklulara bağlı Alaiye Beyleri tarafindan yönetilir. Alaiye’nin Osmanlılar tarafından alınması Fatih Sultan Mehmet devrinde gerçekleşmiştir. Fatih zamanında Alaiye Karamanoğlu Lütfü Bey oğlu Kılıç Arslan Bey’in elindedir. Fatih’in emri üzerine Rum Mehmet adında bir kumandan Fetih ile görevlendirilir. Fakat bu komutan başarılı olamaz. Bu kez görev Gedik Ahmet Paşa’ya verilir. Gedik Ahmet Paşa 1471 yılında fazla zorlanmadan Kılıç Arslan Bey’i ikna yolu ile Alaiye’yi Osmanlı topraklarına dahil eder. Bu dönemden sonra Alaiye kalesi içinde ve çevresinde Osmanlıların imar çalışmaları başlar. 1571 yılında Tarsus ile birlikte Kıbrıs eyaletine bağlanan Alanya, 1864 yılında Konya eyaletinin bir sancağı olur. 1868 yılında Antalya’ya bağlanmış daha sonra da 1871 yılında da bu ilin bir ilçesi olmuştur. 1221 yılından bugüne kadar gelişen ve hep bir Türk Kenti olarak kalan Alaiye, Türk Kültürünün izleriyle zenginleşmiştir.

anahtar kelimeler: alanya Tatil Yerleri,alanya otelleri,alanya ucuz otelleri,alanya ucuz pansiyonları,alanya pansiyonları,alanya restaurantları,alanya gezilecek yerleri,alanya tarihi,alanya resimleri,alanya araba kiralama,alanya ucuz tatil,alanya hotelleri,alanya ucuz hotelleri,alanya ulaşım,alanya kalacak yerler,alanya haritası,alanya ilçeleri

0 comments: