Yeraltı suları neden ve nasıl bize berrak geliyor? - Sizin Portal

Yeraltı suları neden ve nasıl bize berrak geliyor?

Monday, April 21, 2008


Sulardaki bulanıklığın nedeni su içinde asılı olarak duran, batmayan maddeler. Bunları hem canlı hem de cansız maddeler oluşturur. Mikroskopik canlılardan planktonların sayı olarak fazlalığı ve akarsu girişlerinin olduğu yerler, göl ve denizlerdeki bulanıklığın nedeni. Akarsularda zaten toprağı sıyırarak gittiğinden bulanık olur. Yeraltı suları, yüzey sularının toprağın içinden süzülerek geçirimsiz bir tabakada birikmesiyle oluşur. Su topraktan süzülürken içindeki bulanıklığa neden olabilecek tüm maddelerden de arınır. Bunun yanında yeraltı sularının olduğu yere güneş ışığı da gelmediğinden plankton gibi hayvanlar da yaşamaz. Tüm bunlar yeraltı sularının berrak olmasının nedenidir.

0 comments: