Tuzlar - Sizin Portal

Tuzlar

Monday, April 7, 2008

Asitlerle bazlar birleşerek tuzları oluştururlar.

NaOH + HCl --------> NaCl + H2O
(Baz + Asit Tuz + Su)

  • Hücrede ve hücreler arası sıvıda çeşitli mineral tuzları bulunur.
  • Tuzlar sıvı ortamlarda anyon ve katyonlarına ayrılırlar.
  • Hücre sıvı bir ortam olduğundan, tuzlar hücrede de anyon ve katyon halinde bulunurlar.
  • Hücre ve hücreler arasındaki anyonlara örnek olarak klor, bikarbonat, fosfat ve sülfatları; katyonlara da sodyum, kalsiyum, potasyum ve magnezyumu verebiliriz.

0 comments: