Saç teli elektrik akımını iletir mi? - Sizin Portal

Saç teli elektrik akımını iletir mi?

Wednesday, April 23, 2008


Aslında ideal yalıtkan bir malzeme yoktur ve tüm malzemeler, elektriği az veya çok iletir. Ancak bazı malzemeler, dirençleri çok yüksek olduğundan, yalıtkan sayılırlar. İnsan saçı da bunlardan birisi. İletkenliği, kuru iken çok düşük olup, ıslaklığı ve içerdiği nem oranı arttıkça artıyor.

Kuru veya ıslak insan saçı; yün, saç ve benzeri lifler gibi; alfa-keratinden oluşur. Keratinin iletkenliği, içerdiği su moleküllerinin arasındaki hidrojen bağlarının oluşturduğu kesintisiz iletim ağındaki ‘proton patikaları’nın sayısına bağlı olarak değişiyor. Şöyle ki, yün liflerinin 25°C’deki elektrik özdirenci ρ; kuru keratin kütlesine göre %25 nem oranında 6x106 ohm-cm iken, %7 nem oranında 3x1012 ohm-cm’ye çıkıyor. Bu durumda, kesit alanı A, uzunluğu L olan bir lifin direnci; R= ρ.L/A’ya eşittir. Tipik bir saç telinin yarıçapı 0,0038 cm olduğuna göre, 1 cm uzunluğundaki bir parçasının direnci; R= (6x106 ohm-cm).(1 cm)/(πx0,00382 cm2)= 1,32x1011 ohm olur. Böyle bir saç teli parçasının uçları arasına, diyelim 5,000 V’luk DC gerilim uygulandığında, geçen akım, I=V/R=3,79x10-8 A, yani 0,0379 mikroamperdir. Bu akım düzeyi, çoğu ampermetrenin duyarlılık sınırının altında kalır. Kaldı ki, saçın kuru olması halinde direnç çok daha yüksek olacağından, akım da çok daha düşük olacaktır. Bu yüzden, elektrikle kıl dibi hücrelerini öldürdüğünü iddia eden ‘epilasyon’ aygıtlarının etkinliği, kuşkulu olup, tartışma konusudur. Gerçi yöntemde tüylerin üzerine, tüylerin dışında iletken bir katman oluşturması amacıyla iletken bir jöle sürülüyor olsa da, akımın tüy boyunca ilerleyerek kıl dibi hücresine (‘follicle’) girip, hücre dibindeki büyüme tomurcuğuna (‘papilla’) ulaşmak yerine, girişteki açıklıktan etrafa yayılıp, diğer deri hücrelerine dağılması kesin gibidir. İğne elektrotlar arasında elektroliz yöntemi daha etkili.

0 comments: