DNA'yı Oluşturan Ne? - Sizin Portal

DNA'yı Oluşturan Ne?

Thursday, March 13, 2008


DNA, 4 farklı birimden,nükleotid bazlarından oluşur:Adenin(A);Timin(T);Guanin(G) ve Sitozin(C).Bu bazlar, DNA molekülünün şeker-fosfat iskeletine tutunarak, molekülün bir iplikçiğini oluştururlar.iki iplikçik, karşılılı gelen baz çiftleriyle birbirine bağlanmış durumdadır.A yalnız T;C de yalnız G ile bağ oluşturur.Bu şekilde bağlanan iplikçikler, birbirinin tamamlayıcısıdırlar.

Her biri kıvrımlı olan iplikçikler,birbirlerine bağlandıklarında çift sarmal yapıyı oluştururlar.Nükleotid bazlarının bir DNA iplikçiği üzerindeki sıranılışı,DNA'nın "dizilim"ini tanımlar.Genetik bilgi dediğimiz şeyse,bu baz çiftlerinin dizilimiyle ortaya çıkan şifredir.

0 comments: