DNA Bankalarına Neden Gereksinim Vardır? - Sizin Portal

DNA Bankalarına Neden Gereksinim Vardır?

Saturday, March 15, 2008


Ülkemizde, doğum oranının yüksek olması, kadınlarda doğurganlık döneminin uzun süreli olması, akraba evliliklerinin sıklıkla görülmesi (ortalama % 25) ve buna bağlı olarak da otozomal resesif hastalıkların insidansındaki artış, tanı ve araştırma açısından nadir görülen kalıtsal hastalıkları ön plana çıkarmaktadır. Banka arşivinin biyomedikal araştırmalarda kullanılması, tıbbi açıdan bu hastalıklarda tanı ve tedaviye, bilimsel açıdan ise genetik epidemiyoloji çalışmalarına, yeni tanı araçlarının geliştirilmesine, geniş aile ağaçları ile yeni hastalık genlerinin bulunabilmesine ve hastalıkların moleküler mekanizmalarının açıklanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda biyolojik örneklerin bankalanması gereksinimi doğmaktadır. Araştırmalar için yeterli sayıda ve uygun kalitede örnek toplanabilmesi, aynı örnek üzerinde çeşitli testlerin uygulanabilmesi ve bu testlerin yıllar içinde tekrar edilebilmesi olanağını sağladığı için DNA bankaları çok önemli bir altyapı unsurudur.

Kaynak : dna.tubitak.gov.tr

0 comments: