Dünya’daki bütün insanlar dünyanın döndüğü yönde koşarsa; bu olay Dünya’nın dönme hızına etki eder mi? - Sizin Portal

Dünya’daki bütün insanlar dünyanın döndüğü yönde koşarsa; bu olay Dünya’nın dönme hızına etki eder mi?

Saturday, June 28, 2008

Tabii... Biz Dünya’nın dönme yönünde hız kazanırken; bunu Dünya’yı ‘geri’ye doğru iterek yapabildiğimizden; Dünya’nın dönme hızını yavaşlar. Bildiğimiz gibi;Dünya kendi etrafında, batıdan doğuya doğru dönüyor; yani kuzeyden bakıldığında, saatin tersi yönde. Açısal momentumu, sağ el kuralına göre; dönme ekseni doğrultusunda, kuzeye doğru. Sonuç olarak; biz bu yönde açısal momentum kazanırken, Dünya’nın dönme açısal momentumu, tam bizim kazandığımız kadar azalır ve toplam açısal momentum sabit kalır. Doğudan batıya doğru, yani Dünya’nın döndüğü yönün tersi yönde koşmuş olsaydık; onun dönme hızıyla birlikte açısal momentumunu arttırmış, biz ise zıt yönde açısal momentum kazanmış olurduk. Toplam açısal momentum yine aynı kalır, yani ‘korunur’du.

0 comments: