Tüm dünyada bulunan toplam petrol ve doğalgaz rezervleri kaç yıl sonra bitecek? - Sizin Portal

Tüm dünyada bulunan toplam petrol ve doğalgaz rezervleri kaç yıl sonra bitecek?

Tuesday, April 22, 2008


Dünyada halen bilinen petrol rezervleri 2-3 trilyon varil, yani 250-380 milyar ton. 2002 yılı itibariyle yıllık tüketim hızı 3.2 milyar ton.
Bilinen gaz rezervleri 150 trilyon, 2002 yılı itibariyle yıllık tüketim hızı 2.5 trilyon metreküp.

Tüketim hızlarının ekonomik gelişmeyle birlikte artacağı, fakat bu arada yeni rezervlerin de bulunacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla dünyamızın, 80 yıl yetecek kadar petrolünün, 70-80 yıl yetecek kadar da doğal gazının olduğu sanılıyor.

0 comments: